Bulgarian Association of Advertisers

Bulgarian Association of Advertisers

WFA - The Voice of the Advertisers Worldwide

СФР (Световната Федерация на Рекламодателите) е учредена с цел създаването на уникална мрежа за подпомагане рекламодателите в ориентирането им в световния маркетинг чрез обмен на знания и методики, постигането на максимална ефективност и въздействие на маркетинговите комуникации, опростяването на добрите практики, и поемането на водеща роля по ключови маркетинг въпроси на световно и местно ниво.
Тази цел беше постигната от работните групи на СФР, а именно: медийният комитет, световната комуникационна група (COMPAG), спонсорският отдел и дигиталната мрежа на федерацията. Основните цели на тези групи са:

  • Споделяне на опит, най-добри практики и модели за представяне срещу конкурентни организации;
  • Спестяване на време чрез изключването на "опити и грешки";
  • Информиране на членовете относно нови тенденции и предизвикателства, които могат да повлияят на дейността им;
  • Предоставяне на възможност за комуникация – тези групи са предназначени единствено за рекламодатели и не включват собственици на медии или агенции.
http://www.valueofadvertising.org/