Bulgarian Association of Advertisers

Bulgarian Association of Advertisers

Reasons to Found BAA

През последните няколко години предизвикателствата пред рекламната индустрия се увеличиха не само на национално, но и на европейско ниво, и рекламодателите в България усетиха необходимостта от справяне с тях по един по един логичен и последователен начин. Въпроси като отговорност и саморегулация, реклама към деца, ефективност на инвестициите и други, принудиха индустрията да се ангажира и да създаде общ фронт за действие по подобни ключови проблеми от общ интерес за рекламната индустрия.
Отговорността в маркетинг комуникациите е предпоставка за изграждане и запазване на доверието. Българската асоциация на рекламодателите е в центъра на усилията по определянето и налагането на общи стандарти за отговорност, базирани на ясни, регулаторно-одобрени критерии.
http://www.valueofadvertising.org/