Bulgarian Association of Advertisers

Bulgarian Association of Advertisers

Objectives

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ СА:

  • Постигане на максимална ефективност и въздействие на маркетинговите комуникации;
  • Определяне и налагане на общи стандарти за отговорна и етична комуникация към потребителите;
  • Правилното определяне на възвръщаемостта на инвестициите чрез въвеждането на надеждни инструменти и техники за оценка;
  • Въвеждане на програми за обучение и насърчаването на значителни постижения в рекламната индустрия;
  • Защита на интересите на членовете на Асоциацията и предоставяне на подкрепа в регулирането на отношенията им с държавните органи, институции, медии, рекламни агенции и сдружения на потребителите;
  • Обръщане внимание на приноса и значението на рекламата за икономическото развитие и защита на правото на свободно търговско рекламиране като гаранция за правото на информиран потребителски избор;
  • Насърчаване повишаването на рекламната ефективност чрез създаване на мрежа за обмен на професионален опит;
  • Предоставяне на информация и експертна подкрепа.
http://www.valueofadvertising.org/