Bulgarian Association of Advertisers

Bulgarian Association of Advertisers

Activities

БАР има за цел да участва и да си сътрудничи с национални и международни асоциации, както и да представлява рекламодатели пред обединения на рекламни агенции и медиите. Освен това, за защита на общите интереси на своите членове, асоциацията си партнира и с други асоциации. БАР взима активно участие в дискусии по очаквани, и вече приети, промени в законовата рамка, засягаща членовете й, и им предоставя подкрепа при съобразяването на дейността им с новоприети законови изисквания, съдебни или административни практики.
http://www.valueofadvertising.org/