Bulgarian Association of Advertisers

Bulgarian Association of Advertisers

Who we are

2008г.: Решението за създаване на Българската Aсоциация на Pекламодателите (БАР) беше взето на Учредително събрание, което се проведе на 12 февруари 2008 г. Учредители на БАР станаха 11 компании: Байерсдорф България, Белла България, Данон Сердика, Каменица, Кока-Кола България, Глобул, Крафт Фуудс България, Мобилтел, Нестле България, Обединена Българска Банка, Хайнекен/Загорка. За председател на Управителния съвет на асоциацията беше избран Изпълнителният директор на Нестле България г-н Антонис Кандзелис.

„Създаването на Асоциацията е крачка напред към цели като саморегулация на посланията към потребителите от страна на рекламодателите; активно участие във всички процеси и проекти, свързани с прилагането на европейски и световни практики в областта на рекламата; поддържане на по-ефективен и ползотворен диалог с медиите и е предпоставка за провеждане на отговорна, коректна и прозрачна рекламна политика от страна на компаниите рекламодатели. Създаването на БАР ще има положителен принос за развитието на рекламния пазар в България, в защита на интересите не само на рекламодателите, но най-вече на потребителите.”

“БАР е отворена за всички рекламодатели, които споделят вижданията и отговарят на условията за членство, приети от Устава и Учредителното събрание на асоциацията.”

Г-н Антонис Кандзелис, председател на УС при създаването на Българската асоциация на рекламодателите

2010г.: За председател на УС е избрана Мария Опренова - маркетингов директор на Мобилтел. “Ще вложа цялата си енергия, за да превърна Асоциацията в бранд, синоним на авторитет, респект и престиж", коментира новият председател на БАР Мария Опренова при избирането си.

2012г.: На извънредно общо събрание членовете на БАР промениха устава на организацията с цел по-голяма ефективност и бъдещо развитие. Бе учреден пост "изпълнителен директор", който извършва текущо оперативно управление на дейността на БАР и отчита резултатите от своята дейност пред УС и Общото събрание на асоциацията. Изпълнителният директор е независим и няма пряка връзка с никой от членовете на БАР.

Назначеният изпълнителен директор на БАР, Росен Мисов, има значителен корпоративен опит, натрупан по време на работата му като мениджър "Външни връзки" в Проктър енд Гембъл България между 1998 и 2010г.

През 2012г. за Председател на УС на БАР е избрана г-жа Светлана Проданова, маркетингов мениджър в Байерсдорф.

 

Годишното общо събрание на 15.01.2015 избра Управителен съвет, който номинира и утвърди като Председател на УС на БАР г-н Кирил Хаджидинев, маркетингов директор на БЕЛЛА България. Общото събрание преизбра г-н Росен Мисов на поста изпълнителен директор на БАР.

 

БАР се представлява от Председателя на УС и от Изпълнителния директор - заедно и поотделно.

МИСИЯТА на БАР е да представлява своите членове при регулирането на отношенията им с държавните органи и институции, медиите, рекламните агенции и сдруженията на потребителите.

В Устава на БАР е заложена програма за създаване на механизми за защита принципите на лоялната конкуренция и отговорната, етична комуникация към потребителите. 

http://www.valueofadvertising.org/